TONDACH® естествено красиви и дълготрайни покриви!

Некерамични аксесоари - Tuning "sicher = sicher"

TONDACH® предлага възможност за достъп на светлина към пространствата под покрива, както и възможност за безопасно излизане върху него при необходимост, посредством стъпалата за обслужване.

Изход за покрива и стъпала за обслужване