TONDACH® естествено красиви и дълготрайни покриви!

Некерамични аксесоари - Tuning "sicher = sicher"

Цялостната покривна система TONDACH® се изгражда от керамични керемиди в комбинация със специално подбрани керамични и некерамични аксесоари, които допълват системата по най-добрия начин и позволяват на покрива да изпълнява своите функции.


Сигурност и защита на покрива

Вентилация на подпокривното пространство

Завършващи елементи за покрив

Подпокрив

Изход за покрива и стъпала за обслужване