TONDACH® естествено красиви и дълготрайни покриви!

Некерамични аксесоари - Tuning "sicher = sicher"

Вентилацията на пространството под керемидите и капаците е основен компонент, необходим за нормалното функциониране на цялостната покривна система.

Вентилация на подпокривното пространство