TONDACH® естествено красиви и дълготрайни покриви!

Най-голямата тежест върху покривната конструкция е натоварването от сняг

      

Специалистите знаят, че най-голямата тежест за покривната конструкция е натоварването от сняг. Изискванията в тази връзка са регламентирани в ЕВРОКОД 1: Въздействия върху строителните конструкции - натоварване от сняг - въведен като БДС EN 1991-1-3:2006. 
В стандарта се определят национални предписания при конструктивното проектиране на сгради и строителни съоръжения на територията на България,  които да отчитат различните климатични и географски условия, нивата на сигурност, установените регионални и национални традиции, както и опита при определяне на стойностите на натоварванията, причинени от сняг. Скатният покрив има редица предимства, като едно от тях е степента на  натоварването от сняг – колкото по-голям е наклонът на покрива, толкова по-малка е степента на това натоварване. 

Град

St(kN/m²)

Град

St(kN/m²)

Бургас

0,91

Плевен

1,53

Варна

1,11

Пловдив

1,16

В. Търново

1,44

Русе

1,83

Видин

1,96

Силистра

2,20

Враца

1,60

Сливен

0,66

Габрово

1,89

Смолян

1,96

Добрич

1,36

София

1,28

Кърджали

1,09

Ст. Загора

0,94

Кюстендил

1,72

Хасково

1,78

Монтана

1,64

Шумен

1,33

Пазарджик

1,09

Ямбол

0,86

Източник снимка: ЕВРОКОД 1: Въздействия върху строителните конструкции - натоварване от сняг - въведен като БДС EN 1991-1-3:2006.