TONDACH® естествено красиви и дълготрайни покриви!

TONDACH® притежава европейски сертификат за качество

Natureplus – е международна организация, свързана с околната среда, чийто цели включват устойчиво развитие на стоителния сектор. Европейският сертификат "natureplus" е международно признат и определя степента на качество на строителни продукти.  TONDACH Глайнщетен АД притежава този сертификат. Продуктите с този знак са с доказано качество, природосъобразни и функционални.  

TONDACH® залага винаги на чисти и природосъобразни производствени методи за своите продукти. Продуктите TONDACH® не съдържат химически добавки. Те се произвеждат от четирите елемента – земя, вода, въздух и огън. Силата на природата, съчетана с модерни производствени технологии, гарантира сигурност, дълготрайност и устойчивост на нашите продукти. TONDACH® е първата австрийска компания, удостоена с международния сертификат natureplus www.natureplus.org