TONDACH® естествено красиви и дълготрайни покриви!

Търговски представители

В Тондах се стремим към осъществяването на непосредствена връзка с нашите клиенти, като целим осигуряването на услуга на високо професионално ниво, която да съответства на качеството на предлаганите продукти.

Свържете се с нашите търговски представители, които могат да Ви предоставят оферта за цялостна покривна система Тондах, техническа консултация, както и обучение на бригадата, полагаща покрива Ви:

София и Югозападна България 
Мартин Атанасов
Тел. +359 884 002 100
е-мeйл: martin.atanasov@tondach.bg

Централна Южна България
Валентин Николов
Тел. +359 885 619 885
е-мeйл: valentin.nikolov@tondach.bg

Централна Северна и Северозападна България
Петър Мандолски
Тел. +359 888 941 754
е-мeйл: mandolski.petar@tondach.bg

Източна България
Борис Николов
Тел. +359 888 333 789
е-мeйл: nikolov.boris@tondach.bg