TONDACH® естествено красиви и дълготрайни покриви!

Техническа консултация

За да бъде създаден качествен и дълготраен покрив, е нужно всички стъпки по изграждането му да бъдат спазени прецизно. Системните покривни решения Тондах предоставят всичко необходимо за това покривът да бъде сигурен, дълговечен и естетичен. Важна част от този процес е професионалното техническо изпълнение на всеки отделен елемент.

Обръщайте се към нашите търговски представители, които могат да Ви предоставят оферта за цялостна покривна система Тондах, професионална техническа консултация, както и обучение на бригадата, полагаща покрива Ви:

София и Югозападна България
Мартин Атанасов
Тел. +359 884 002 100
е-мeйл: martin.atanasov@tondach.bg

Централна Южна България
Валентин Николов
Тел. + 359 885 619 885
е-мeйл: valentin.nikolov@tondach.bg

Централна Северна и Северозападна България
Петър Мандолски
Тел. +359 888 941 754
е-мeйл: mandolski.petar@tondach.bg

Източна България
Борис Николов
Тел. +359 888 333 789
е-мeйл: nikolov.boris@tondach.bg